Moderné, pekné, čisté izby s kompletným vybavením...

lehatka
kaviareň
rezervacia
well detail
zahrada pit
modrá suita
jednop pit
pitonak suita4
pitonak detail
pitonak jednopostel
pitonaksuita2
pitonak dvojpostel2
pitonak dvojpostel1
pitonak zahrada2
pitonak zahrada
akcie
lokalita
dvor
galeria1

card

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Penziónu Hradbová. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Penzión Hradbová zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

 

Penzión Hradbová si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom Penziónu Hradbováalebo tretích strán zmluvne viazaných s Penziónom Hradbová. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Penziónu Hradbová.

 

Všetky osobné údaje získava Penzión Hradbová od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

© 2017 Penzión hradbová | Všeobecné vyhlásenie | Design by SIXNET